APJCN

Volume 31Issue 3 , September 2022
#
Topic /
PDF
1

Dietary therapy with low protein genmai (brown rice) to improve the gut-kidney axis and reduce CKD progression

Author : Shaw Watanabe, Kyoka Adachi, Shu Wakino, Takahisa Hisada, Jun Mochizuki
Keyword : chronic kidney disease (CKD), dietary therapy, fermented low protein genmai (LPFG), dysbiosis, leaky gut
2

Stroke risk with vegetarian, low-animal and high-animal diets: A systematic review and meta-analysis

Author : Yang Liu, Linlin Zhu, Dong Li, Liankun Wang, Han Tang, Chunyuan Zhang
Keyword : stroke, hemorrhagic, ischemic, vegetarian, vegan
3

Dietary diversity and food choice motives during the COVID-19 pandemic among older Japanese: An Internet Panel Survey

Author : Mariko Nakamoto, Miku Kanmura, Mai Yoshida, Kana Yamada, Akiko Nakamoto, Tohru Sakai
Keyword : COVID-19, dietary diversity, food choice motive, older Japanese
4

Protein intake and risk of inflammatory bowel disease: A meta-analysis

Author : Xuan-Lin Zhou, Qiang-Qiang Zhao, Xiao-Fang Li, Zhi Li, Sheng-Xiu Zhao, Yue-Mei Li
Keyword : protein, inflammatory bowel diseases, Crohn’s disease, ulcerative colitis, meta-analysis
5

Guidelines for medical nutrition treatment of overweight/obesity in China (2021)

Author : Nutrition and Metabolic Management Branch of China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care, Clinical Nutrition Branch of Chinese Nutrition Society, Chinese Diabetes Society, Chinese Society for Parenteral and Enteral Nutrition, Chinese Clinical Nutritionist Center of Chinese Medical Doctor Association
Keyword : medical nutrition therapy (MNT), multidisciplinary, overweight, obesity, obesity management
6

Medical nutrition therapy for adult intestinal failure: A review of current perspectives

Author : Rongrong Li, Wei Chen
Keyword : intestinal failure, adult, nutritional management
7

The validity of ASMI, RASM, and L3 SMI in assessing skeletal muscle mass in patients with lung cancer

Author : Chunhua Bian, Liting Li, Ying Xie, Hongzhen Du, Zengning Li
Keyword : lung cancer, skeletal muscle mass, ASMI, RASM, L3 SMI
8

Epidemiological characteristics of home enteral nutrition in patients from a Chinese tertiary hospital in 2021: A cross-sectional study

Author : Ya Ma, Xue Mei Li, Li Tan, Qian You, Lei Shi, Wen Hu
Keyword : home enteral nutrition, hospital to home, online clinic, offline clinic, revisit
9

Non-protein energy supplement for malnutrition treatment in patients with chronic kidney disease

Author : Yanchao Guo, Meng Zhang, Ting Ye, Kun Qian, Wangqun Liang, Xuezhi Zuo, Ying Yao
Keyword : oral nutrition supplement, non-protein, energy supplement, chronic kidney disease, malnutrition
10

Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and metabolic risk factors in obese/overweight individuals with impaired glucose regulation: A randomized controlled trial

Author : Huilan Guo, Leilei Wang, Xiaoxu Huang, Fang Shen, Yanyu Lu, Pianhong Zhang
Keyword : low-carbohydrate diet, low-fat diet, overweight, obesity, impaired glucose regulation
11

Assessment of dietary nutrient intake and its relationship to the nutritional status of children with congenital heart disease in Guangdong province of China

Author : Ying Zheng, Liping Yang, Ziying Wu, Huilian Zhu, Benxi Xiao, Zhen Li, Yuanhong Li, Wenjun Ma
Keyword : congenital heart disease, Z-score, malnutrition, dietary nutrient intake, 24-h recall
12

Whole-course nutritional support therapy and indicators in head and neck cancer surgery

Author : Zhen Ding, Yihua Gui, Lingmei Zhou, Yan Zhou, Lianchun Wang, Kemei Jin, Runjinxing Wu, Yahua Zheng
Keyword : head and neck cancer, surgery patients, multidisciplinary, standardised nutritional management, nutritional status
13

Pretreatment optimization of tissue metabolomics in colorectal cancer

Author : Hui Liu, Yu Wang, Yueqiang Han, Guangyu Yang, Lu Wang, Jin Peng, Charles Damien Lu, Pengchi Deng, Huaping Liang, He Huang, Hua Jiang
Keyword : NMR, magic angle rotation nuclear magnetic resonance, metabolomics, colorectal cancer, pretreatment protocol
14

Cognitive impairment is associated with sarcopenia mainly related to attention and calculation in hospitalized Chinese elderly men

Author : Feika Li, Dongsheng Bian, Tingting Bai, Haiyan Jin, Xin Sun, Jianchun Lu, Lingjun Zhu, Wenjuan Wu, Jinjing Zhou, Yongmei Shi, Fang Wu
Keyword : sarcopenia, cognitive impairment, elderly, risk factors, MMSE
15

Malnutrition dynamics according to GLIM criteria in hospitalized elderly

Author : Liru Chen, Chengyu Liu, Hongyuan Cui, Xin Yang, Lili Ding, Yingchong Chen, Wei Chen, Mingwei Zhu, Junmin Wei
Keyword : GLIM criteria, malnutrition, admission, discharge, older patient
16

Unfavorable dietary quality and overweight or obesity in kidney transplant recipients as judged by the Chinese diet balance index 2016 (DBI-16)

Author : Zhizhuo Zou, Qin Li, He Huang, Dong Liu, Rongshao Tan, Songji Xu
Keyword : kidney transplant, dietary quality, Chinese Diet Balance Index 2016, DBI-16, obesity
17

Risk factors for inpatient malnutrition and length of stay assessed by ‘NutritionDay’ in China

Author : Deshuai Song, Li Zhang, Yupeng Zhang, Sitong Liu, Ruting Shen, Wei Zhou, Xiaoyan Yang, Yao Cui, Hengfang Zhao, Yanjin Chen, Yan Chang, Yanru Shi, Xiaojie Bian, Shuli Guo, Wei Chen, Jianchun Yu, Jielian Xv, Xiaolan Zhang, Jia Song, Lianzhen Chen, Jianxiong Wu, Xinying Wang
Keyword : NutritionDay, malnutrition, nutritional risk, nutritional support, length of hospital stay
18

Home nutrition nursing and follow-up pattern for intestinal failure

Author : Sitong Liu, Yupeng Zhang, Ruting Shen, Li Zhang, Xuejin Gao, Yaqin Xiao, Xianghong Ye, Xinying Wang
Keyword : intestinal failure, home nutrition, body composition, bioelectrical impedance analysis, follow-up management pattern
19

Malnutrition risk frequency and independent risk factors associated with mortality in hospitalized elderly patients with COVID-19 in Turkey

Author : Ozlem Polat, Mehmet Yuruyen, Gulru Birce Sonmezoz, Ahmet Dogukan Kansu, Betul Erismis, Faruk Karendere, Hakan Kocoglu, Semsinur Karabela, Kadriye Kart Yasar
Keyword : COVID-19, elderly Patients, malnutrition, mortality
20

The effect of diet and exercise on climacteric symptomatology

Author : Shuping Hao, Sisi Tan, Jing Li, Weimin Li, Jingyun Li, Ying Liu, Zhongxin Hong
Keyword : perimenopause, health education, dietary intervention, resistance movement, climacteric symptoms
21

Acute effect of flaxseed-enriched snack bars on glycemic responses and satiety in healthy individuals

Author : Jianqin Sun, Xia Liu, Qi Xu, Min Zong, Yali Zhang, Fei Xiao, Hailei Zhao, Ying Ma
Keyword : glycemic index, glycemic load, satiety, flaxseed, snack bars
22

Dietary patterns of Chinese pregnant women in Hong Kong

Author : Kit Ying Tsoi, Ruth Suk Mei Chan, Claudia Ha Ting Tam, Liz Sin Li, Wing Hung Tam, Ronald Ching Wan Ma
Keyword : dietary pattern, pregnancy nutrition, prenatal nutrition, nutritional status, nutritional requirements
23

Traditional Cantonese puerperal practices and postpartum cardiometabolism in gestational diabetes

Author : Liting Wu, Ling Pei, Zeting Li, Huangmeng Xiao, Huiling Liu, Shufan Yue, Li Chen, Wenzhan Chen, Yanbing Li, Haipeng Xiao, Xiaopei Cao
Keyword : gestational diabetes mellitus, puerperal practice, weight retention, insulin resistance, postpartum metabolism
24

Dietary risk factors for inflammatory bowel disease in Shanghai: A case–control study

Author : Lin Mi, Chen Zhang, Xiao-feng Yu, Jian Zou, Yang Yu, Zhi-Jun Bao
Keyword : Crohn’s disease, ulcerative colitis, recurrence, diet, risk factors
25

Risk factors for the metabolic syndrome in non-obese older Indonesians

Author : Ning Sulistiyowati, Sudikno Sudikno, Olwin Nainggolan, Christiana Rialine Titaley, Windy Pradita Adyarani, Dwi Hapsari
Keyword : metabolic syndrome, psychomotor behaviors, non-obese, older people, Indonesia
Copyright © APJCN. All rights reserved.