Online First

#
Topic /
PDF
1

Protein intake and inflammatory bowel disease: A meta-analysis for Asian ethnicity

Author : Xuan-Lin Zhou, Qiang-Qiang Zhao, Xiao-Fang Li, Zhi Li, Sheng-Xiu Zhao, Yue-Mei Li
Keyword : protein, inflammatory bowel diseases, Crohn’s disease, ulcerative colitis, meta-analysis
2

Neurodevelopmental outcomes of healthy Chinese term infants fed infant formula enriched in bovine milk fat globule membrane for 12 months- A randomized controlled trial

Author : Yong Xia, BoWen Jiang, LiHong Zhou, JuFei Ma, Luyi Yang, Fangyun Wang, Huibing Liu, Nai Zhang, Xiaoxia Li, Peter Petocz, Bing Wang
Keyword : infant feeding, neurodevelopment, MFGM, complex milk lipids, gangliosides
3

Association between maternal vitamin D status with pregnancy outcomes and offspring growth in a population of Wuxi, China

Author : Xinye Jiang, Jianan Lu, Yue Zhang, Haoyue Teng, Jingjing Pei, Chen Zhang, Bingbing Guo, Jieyun Yin
Keyword : maternal vitamin D deficiency, preterm birth, small for gestational age, low birth weight, offspring growth
4

The effect of oral nutritional supplements on the nutritional status of community elderly people with malnutrition or risk of malnutrition

Author : Han Zhang, Yanfang Qiu, Jinping Zhang, Zhengjun Ma, Adwoa N. Amoah, Yuan Cao, Xiaofang Wang, Ping Fu, Quanjun Lyu
Keyword : oral nutritional supplements, the elderly, community, malnutrition or risk of malnutrition, nutrition supplement
5

Nutrition and exercise prehabilitation in elderly patients undergoing cancer surgery

Author : Yanni Zhang, Shanjun Tan, Junjie Wang, Zhige Zhang, Guohao Wu
Keyword : prehabilitation, preoperative support, enhanced recovery, cancer treatment, nutrition
Copyright © APJCN. All rights reserved.