APJCN

Volume 32Issue 1 , March 2023
#
Topic /
PDF
1

Nutritional support for perioperative patients in China: progress with ERAS

Author : Ying Xie, Xingbo Li, Zengning Li
Keyword : perioperative, nutritional support, ERAS
2

Asia Pacific Clinical Nutrition Society Award for 2023 - Dr Chizuru Nishida

Author : Professor Anura Kurpad
Keyword :
3

Malnutrition and its risk factors in a home for seniors in Shanghai

Author : Jianqin Sun, Wuke Yuan, Min Chen, Yanqiu Chen, Jie Chen, Danfeng Xu, Zhen Li, Huijing Bai, Qi Xu, Yuanrong Jiang, Jie Gu, Shengqi Li, Chenxi Su, Lili Gu, Jiaxin Fang, Xinyao Zhu
Keyword : nutritional status, chronic disease, senior home, older adult, malnutrition
4

Possible sarcopenia and its risk factors in a home for seniors in Shanghai

Author : Jianqin Sun, Wuke Yuan, Min Chen, Yanqiu Chen, Danfeng Xu, Zhen Li, Huijing Bai, Qi Xu, Yuanrong Jiang, Jie Gu, Shengqi Li, Chenxi Su, Lili Gu, Jiaxin Fang, Xinyao Zhu
Keyword : AWGS 2019, older adult, prevalence, risk factors, sarcopenia
5

Clinical effects of multi-oil versus pure soybean oil-based lipid emulsions for preterm infants: An observational study

Author : Xing Li, Rui Zhao, Hai-Feng Lv, Miao-Fa Ying, Zhou Jiang
Keyword : lipid emulsion, preterm infants, SMOFlipid, intralipid
6

Prevalence and risk factors for pediatric acute and chronic malnutrition: A multi-site tertiary medical center study in Thailand

Author : Suchaorn Saengnipanthkul, Amnuayporn Apiraksakorn, Narumon Densupsoontorn, Nalinee Chongviriyaphan
Keyword : adolescent, children, malnutrition, nutritional status, risk factors
7

Association between gut microbiota and obesity combined with high carotid intima-media thickness among Chinese children

Author : Jiahong Sun, Xuli Jin, Liu Yang, Xiaoyun Ma, Bo Xi, Suhang Song, Min Zhao
Keyword : gut microbiota, cardiovascular disease, obesity, carotid intima-media thickness, children
8

Relationships among falls and dietary patterns, nutritional inadequacy and prefrailty in community-dwelling older Japanese females: A cross-sectional study

Author : Tatsumi Hayashi, Rumi Sato, Kazuo Tamura
Keyword : dietary patterns, falls, prefrailty, nutritional adequacy, older Japanese females
9

Correlation between dietary theobromine intake and low cognitive performance in older adults in the United States: A cross-sectional study based on the National Health and Nutrition Examination Survey

Author : Longzhu Zhao, Runqing Zhan, Xueting Wang, Ruihan Song, Miaomiao Han, Xiaoli Shen
Keyword : cognitive performance, theobromine, dietary intake, dose-response relationship, phytochemicals
10

The relationship between dietary complexity and cognitive function in Guangxi, China: a cross-sectional study

Author : Ruoyu Gou, You Li, Jiansheng Cai, Qiumei Liu, Weiyi Pang, Tingyu Luo, Min Xu, Song Xiao, Kailian He, Tingjun Li, Ruiying Li, Jie Xiao, Yinxia Lin, Yufu Lu, Jian Qin, Zhiyong Zhang
Keyword : cognitive impairment, diet, machine learning, sex, fruit, vegetable
11

The relationship between water intake, hydration biomarkers and physical activity of young male athletes in Beijing, China: A cross-sectional study

Author : Xing Wang, Na Zhang, Jianfen Zhang, Yibin Li, Yi Yan, Guansheng Ma
Keyword : fluid intake, hydration, dehydration, physical activity, athletes
12

Folate intake and non-alcoholic fatty liver disease in US adults

Author : Bo Zhang, Jun-chuan Cao, Fu-rong Liu, Zhuo Deng, Chuan-jing Chen, Yong-ye Sun
Keyword : non-alcoholic fatty liver disease, dietary folate equivalent intake, dose-response, National Health and Nutrition Examination Survey, U.S. adults
13

Diet, nutrition and intestinal permeability: A mini review

Author : Karina Rahmadia Ekawidyani, Murdani Abdullah
Keyword : diet quality, nutrient intake, nutritional status, zonulin
14

Interactions of genetic and macronutrient intake with abdominal obesity among middle-aged vegetarians in Malaysia

Author : Yuan Kei Ching, Yit Siew Chin, Mahenderan Appukutty, Yoke Mun Chan, Poh Ying Lim, Khairun Hisam Nasir
Keyword : gene, macronutrient, vegetarian, middle-aged, abdominal obesity
15

Mini Nutritional Assessment Short-Form as screening tool for osteoporosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Author : Yukio Fujita, Masanori Yoshikawa, Motoo Yamauchi, Yoshifumi Yamamoto, Takao Osa, Kazuhiro Sakaguchi, Nobuhiro Fujioka, Takahiro Ibaraki, Shigeo Muro
Keyword : chronic obstructive pulmonary disease, osteoporosis, Mini Nutritional Assessment Short-Form, nutritional assessment
16

Validation of a novel nutrition risk screening tool in stroke patients

Author : Ying Xie, Qian Liu, Hongmei Xue, Yujia Wei, Jing Wang, Zengning Li
Keyword : nutritional risk screening, stroke, rehabilitation, reliability, validity
17

Effect of nutritional status on outcomes in children receiving umbilical cord blood stem cell transplantation

Author : Zhongying Lu, Yongzhen Li, Peng Shi, Xiaoyan Gong, Yiyao Zhou, Xiaowen Qian, Xiaowen Zhai, Tian Qian
Keyword : nutritional status, umbilical cord blood stem cell transplantation, malnutrition, weight-loss, China
18

Effects of three medical nutrition therapies on nutritional metabolism and intestinal flora in overweight/obese with polycystic ovary syndrome (PCOS): Study protocol for a randomised controlled trial

Author : Pan Dou, Zhen-Huang Zhuang, Yi-Min Zhao, Yue-Xin Yang, Ting-Ting Zhang, Yang Xu, Qing Xue, Tao Huang
Keyword : nutrition therapy, polycystic ovary syndrome, weight loss, nutritional metabolism, intestinal microecological metabolism
19

Co-ingestion of traditional Japanese barley mixed rice (Mugi gohan) with yam paste in healthy Japanese adults decreases postprandial glucose and insulin secretion in a randomized crossover trial

Author : Tsubasa Matsuoka, Ayako Yamaji, Chihiro Kurosawa, Manabu Shinohara, Ichiro Takayama, Hiromi Nakagomi, Keiko Izumi, Yoko Ichikawa, Natsuyo Hariya, Kazuki Mochizuki
Keyword : barley, yam, glycemic index, glucose, insulin
20

Effects of cooked rice containing high resistant starch on postprandial plasma glucose, insulin, and incretin in patients with type 2 diabetes

Author : Yuta Nakamura, Ayaka Takemoto, Takeshi Oyanagi, Shingo Tsunemi, Yui Kubo, Tomoko Nakagawa, Yoshio Nagai, Yasushi Tanaka, Masakatsu Sone
Keyword : resistant starch, type 2 diabetes, diet therapy, postprandial plasma glucose, incretin
21

Association of the malnutrition-inflammation score with physical function and functional disability in elderly patients with chronic kidney disease

Author : Wenling Wang, Shuang Liang, Xinru Guo, Ye Wang, Xiangmei Chen, Guangyan Cai
Keyword : activities of daily living, chronic kidney disease, elderly, malnutrition, physical function
Copyright © APJCN. All rights reserved.