Food & Nutrition Information


HEC PRESS Publisher of the
Healthy Eating Club website &
A
sia Pacific Journal of Clinical Nutrition

 


Volume 30 (2021)
1 issue 1
Volume 29 (2020)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 28 (2019)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 27 (2018)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
1 issue 5
1 issue 6
Volume 26 (2017)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
1 issue 5
1 issue 6
Volume 25 (2016)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
1 Supplement 1
Volume 24 (2015)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 23 (2014)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 22 (2013)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 21 (2012)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 20 (2011)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 19 (2010)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 18 (2009)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
Volume 17 (2008)
1 issue 1
1 issue 2
1 issue 3
1 issue 4
1 Supplement 1
1 Supplement 2
Volume 16 (2007)
Issue 1
Issue 2
1 Supplement 1
1 Supplement 2
Issue 3
Issue 4
Volume 15 (2006)
Issue 1
Issue 2
Issue 3
Issue 4
Supplement
Nutrition Society of Australia
Volume 14 (2005)
Issue 1
Supplement on CD
IUNS/APCNS proceedings
Issue 2
Issue 3
Issue 4
Supplement
Nutrition Society of Australia
PAST ISSUES
View full papers
NUTRITION SOCIETY OF AUSTRALIA 1976-
View Abstracts
Search our site
 
 

 

1 Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition
       Coming issue

        

Abstracts

Contents

PDF

Effectiveness of the improved B-ultrasound method for measuring the antral section to guide enteral nutrition in patients with sepsis in a randomized controlled trial
Lan Gao, Shangan Li, Hao Li, Qinyue Guo, Jinqi Yan, Qindong Shi
doi: 10.6133/apjcn.202101/PP.0014

PDF

Association between milk and dairy product intake and the risk of dental caries in children and adolescents: NHANES 2011-2016
Jingjing Wang, Genquan Jin, Kunfang Gu, Jing Sun, Ronghui Zhang, Xiubo Jiang
doi: 10.6133/apjcn.202104/PP.0001

PDF

Dietary patterns and sarcopenia in a Chinese population
Rong Fu, Yafei Sun, Junya Zhai, Han Zhang, Youchun Hu, Huanan Chen, Yuan Cao, Yanfang Qiu, Xuemin Huang, Ting Kang, Xi Chen, Quanjun
Lyu
doi: 10.6133/apjcn.202104/PP.0002

PDF

Dietary patterns and cognitive function in older adults residing in rural China
Kunxiang Ding, Han Zhou, Tianlin Gao, Rui Xu, Lei Chen, Jing Cai, Huaqi Zhang, Feng Zhong, Aiguo Ma
doi: 10.6133/apjcn.202104/PP.0003

PDF

Lower dietary variety is associated with worse sleep quality in
community-dwelling elderly Japanese women

Miyuki Yokoro, Naoto Otaki, Megumu Yano, Tomomi Imamura, Norikazu
Tanino, Kayoko Maeda, Keisuke Fukuo
doi: 10.6133/apjcn.202104/PP.0004

PDF

   
   
   

 

 

 

 

 

Last Updated: April 2021